امام راحل در یکم اسفند ۱۳۵۸ حکم تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی را صادر فرمودند.