ادعاى عربستان درباره دستگيرى نيروى نظامى ايران صحت ندارد

ادعاى عربستان درباره دستگيرى نيروى نظامى ايران صحت ندارد

مجيد آقابابايى مدير كل امور مرزى وزارت كشور در گفت و گو با خبرنگارحوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره ادعاى عربستان مبنى بر دستگيرى ٣ نظامى ايرانى اظهار داشت: اين موضوع مربوط به همان دو قايق ماهيگيرى است.


وى با بيان اينكه صيادان هيچ نوع ابزار نظامى همراه نداشتند افزود: عربستان با تيراندازى به دو قايق صيادى ايرانى باعث مرگ يكى از ماهيگيران شد.
.


آقابابايي گفت: ادعاى عربستان درباره دستگيرى نيروى نظامى ايران صحت ندارد چراكه افرداى كه با نيروهاى اين كشور روبه رو شدند صيادان ساده اى كه قايق آنها هم قايق ماهيگيرى بوده است.


انتهاى پيام/