انور قرقاش: ترکیه از اقدامات ضد قطر حمایت کند


وزیر مشاور در امور خارجه امارات از ترکیه خواست که از تصمیمات و اقدامات کشورهای عربی ضد قطر حمایت کند.

به گزارش مهر به نقل از اسکای نیوز، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات از ترکیه خواست که به حکمت روی آورد و از تصمیمات اتخاذ شده ضد قطر حمایت کند.

وی افزود: امیدواریم که ترکیه حکمت در پیش گیرد و بداند که مصلحت و منفعت آن در حمایت از تصمیمات کشورهای عربی ضد قطر است.

وزیر مشاور در امور خارجه امارات تاکید کرد: قطر تحت محاصره نیست اما روند تحریم چند سال ادامه می یابد. ترکیه به دنبال ایجاد توازن در بحران قطر بین موضع ایدئولوژیک و منافعش است.

وی پیشنهاد ایجاد سیستم نظارتی غربی بر فعالیت های قطر تا زمان تغییر موضع آن در قبال افراط گرایی شد.

شایان ذکر است که از پنجم ماه ژوئن جاری هفت کشور عربی روابط خود را با قطر قطع کردند.