مخالفت نعمت زاده با لایحه جدید دولت


وزیر صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با لایحه اخیر دولت مبنی بر تفکیک این وزارتخانه گفت: ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست‌گذاری یکپارچه شود.

به گزارش «تابناک»، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که درباره تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است با توجه به مطرح شدن این موضوع نظر نهایی وزارتخانه و جنابعالی درباره این تفکیک وزارتخانه چیست؟ اظهارداشت: ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست‌گذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که جهت‌گیری به این سمت است.

وی در پاسخ به این سوال که موضوع ادغام قطعه سازها و خودروسازها چیست؟ آیا موافق این کار هستید یا خیر ؟ گفت: قرار نیست ادغامی صورت بگیرد و ما همچنین چیزی نشنیده‌ایم.